Wat is n boerejagter?

Wat is n boerejagter?

Die oorspronklike jagters was boere wat as landtoggangers gejag het om vir hulle plase te betaal, soos die rekords wat deur Stellenbosch Universiteit gehou is, aantoon.  Boere het gejag deur middel van die verkoop van vleis, velle, horings en voorbeelde aan die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie om vir hulle plase te betaal. Gedurende die jagtogte het hulle vee geruil van die inwonende Koi-San boere, waarmee hulle hulle vee kuddes gevestig het. Baie van hierdie jagters het meer gejag as geboer.  

Op bladsy 70 van Boerejagters verskyn ‘n lys van name wat inhoud gee aan die begrip Boerejagter. Daarbenewens was daar Griekwas wat ook geboer het en wat handel gedryf het met die amptenary aan beheer in die Kaap. Mettertyd het die begrip, Boer, meer omvattend geword sodat dit blanke jagters, Koi-San jagters, Griekwa en Koranna jagters omvat het in teenstelling met buitelandse jagters wat van hulle verskeie etiese oorsprong was.
Terug na Blog

Los kommentaar

Let asseblief daarop dat kommentaar goedgekeur moet word voordat dit gepubliseer word